Product

 
 
 

سیستم کنترل اتوماتیک و از راه دور مرغداری در جهت ایجاد شرایط محیطی کنترل شده برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت و احاطه  مدیران به شرایط موجود در  مرغداری در زمان های که در محل حضور ندارند طراحی گردیده است و توانایی انجام امور زیر را دارد :

- اندازه گیری و کنترل دما با بکار اندازی فن ها و هیتر

- اندازه گیری وکنترل رطوبت با بکار گیری مه پاش وفن ها

- کنترل نور سالن با استفاده از برنامه زمان بندی

- اندازه گیری وکنترل  CO2 با بکار گیری فن

- امکان شنیدن  صدای گله داخل سالن ها از راه دور

- گزارش فوری  قطع برق توسط تلفن 

- قابلیت گزارش گیری به تفکیک پارامتر وسالن به صورت سخنگو از طریق تلفن وموبایل

- تغییر مقادیر تنظیم شده برای هر یک از موارد بالا به تفکیک سالن از طریق تلفن وموبایل

- بکار اندازی و خاموش نمودن هر یک از تجهیزات سالن از راه دور توسط تلفن وموبایل

- سیستم در صورت ایجاد هر وضعیت فوق العاده، توسط تلفن به 3 شماره از پیش تعیین شده به ترتیب گزارش میدهد 

- امکان افزودن کنترل پارامترهای خاص مورد نظر مشتری

 

 
 

صفحه اصلی  -  درباره ما  -  محصولات  -  پروژه های انجام شده  -  تماس با ما

copyright by : 2006 - www.sinametanet.ir